Median UI V1.4 Blogger Template

Median UI V1.4 là một mẫu Blogger cổ điển được tạo bởi Jago deasain, mẫu này được thiết kế với khái niệm UI. Thực tế là tenplate sạch sẽ và có tốc độ tải nhanh khiến nó trở thành một trong những mẫu bogger tốt nhất. Giao diện mẫu Theme cực kỳ khác với các mẫu blogger khác mà bạn có thể đã thấy hoặc sử dụng. Mẫu được tạo ở định dạng hộp ba cột (tính năng này khả dụng khi xem trên máy tính để bàn hoặc các thiết bị hiển thị lớn).


TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Label WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
Dark ModeTrue
Full ScreenTrue
BreadcrumbsTrue
Share ButtonTrue

Share by NguyenLamBlog