Porn hub Blogger Template Responsive

Porn hub Blogger Template For Adult Videos blog là một chủ đề phim và video chuyên nghiệp được phát triển bởi các chuyên gia. Đây là một chủ đề đáp ứng đầy đủ, dễ dàng điều chỉnh với mọi kích thước màn hình. Được tải với các tiện ích chức năng, bạn sẽ có một màn hình đáng kinh ngạc để tạo blog hoàn hảo và độc đáo nhất cho video và phim ngắn của mình. Tiện ích có tab Sẵn sàng, Trình chiếu, Menu điều hướng trang, Vàng, Trắng, Đen, Quảng cáo sẵn sàng, 1 Thanh bên , 1 Thanh bên phải, Sạch sẽ, Tối giản, Sẵn sàng cho Seo, Tạp chí, Cao cấp miễn phí, Thanh bên phải, Thư viện, Đăng hình thu nhỏ, Đáp ứng, Sẵn sàng đánh dấu xã hội, menu thả xuống, 2 Cột, Tải nhanh, Tương thích trình duyệt, Web2. 0, Video, tải nhanh, tương thích trình duyệt, Web2.0, chia sẻ WhatsApp, menu mega, Google.TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
Remove Credit FooterTrue
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Related PostTrue
Label WidgetTrue
BreadcrumbsTrue
Back To TopTrue
Share ButtonTrue
Follow By Email WidgetTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

Hướng dẫn cài đặt : xem tại đây