Template Link Thủ Thuật Giao Diện Link Hay

Đây là một mẫu giao diện cũ của Link Thủ Thuật với một phiên bản cũ nhằm chia sẻ những liên kết hay, hoạt động theo phương thức của Link Hay nên trang này cũng đã lấy ý tưởng giao diện của Linkhay.comTÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Back To TopTrue
Related PostTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tất cả bài viết sau khi xuất bản bạn hãy thêm nhãn tên: censored. Nếu bạn muốn khóa bài viết lại, tức bài viết đã xuất bản lên blog (có hiện tiêu đề, hiện bài viết ngoài trang chủ) nhưng không hiện nội dung bài viết thì bạn hãy xóa nhãn censored ra khỏi bài viết bạn muốn khóa. Nói chính xác hơn, bài viết có nhãn censored mới hiện nội dung !